Η μυοπάθεια

Τι είναι οι μυοπάθειες;

Οι μυοπάθειες ορίζονται ως παθήσεις των μυών, σύμφωνα με τις οποίες οι μυϊκές ίνες δεν
λειτουργούν, γεγονός που οδηγεί στη μυϊκή αδυναμία. Πρόκειται για παθήσεις που
προσβάλλουν τον σκελετικό μυ. Άλλοτε είναι κληρονομικές και άλλοτε επίκτητες.
Χαρακτηρίζονται είτε από μόνιμη συμπτωματολογία (μυϊκή αδυναμία, βλεφαρόπτωση,
διπλωπία), είτε από παροδική συμπτωματολογία (εύκολη κόπωση, δυσανεξία στην
κόπωση, επεισόδια παράλυσης, κράμπες), είτε από επίμονη αύξηση των επιπέδων της
κρεατίνης κινάσης (CPK) στον ορό.

Πότε εκδηλώνονται;
Μπορεί να εκδηλωθούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Η εξέλιξή τους ποικίλλει. Πολύ συχνά
προσβάλλονται και άλλα συστήματα (πνεύμονες, καρδιά, εγκέφαλος) γεγονός που καθιστά
αναγκαία μια εξειδικευμένη και πολυεπιστημονική προσέγγιση του ασθενούς.
Επειδή η μυοπάθεια είναι ένας γενικός όρος, διακρίνονται αρκετές ομάδες, που χωρίζονται
σε συγγενείς και επίκτητες

Συγγενείς
– Μυικές δυστροφίες
– Μυοτονία
– Συγγενείς μυοπάθειες
– Μιτοχονδριακές μυοπάθειες
– Οικογενείς περιοδικές παραλύσεις
– Φλεγμονώδεις μυοπάθειες
– Μεταβολικές μυοπάθειες

Επίκτητες
– Πολυμυοσίτιδα και Δερματομυοσίτιδα
– Οστεοποιός μυίτιδα
– Ραβδομυόλυση and μυογλοβινουρία
– Αλκοολική μυοπάθεια

Συμπτώματα
Τα πιο συχνά συμπτώματα της μυοπάθειας συνήθως είναι:
– Μυϊκή αδυναμία,
– μυϊκή ατροφία,
– υπερτροφία (N. Thomsen),
– ψευδοϋπερτροφία (N. Duchenne – Becker),
– μυαλγίες,
– κράμπες,
– μυοτονία

Διάγνωση
Η διάγνωση πραγματοποιείται μετά από κλινική εξέταση από ειδικούς επιστήμονες, βιοψία
μυός, ηλεκτρομυογράφημα, υπερηχογράφημα μυών.

Θεραπεία
Επειδή τα διάφορα είδη μυοπαθειών προκαλούνται μέσω διαφορετικών οδών, δεν υπάρχει
μία μεμονωμένη θεραπεία για όλες τις μυοπάθειες. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως
συμπτωματική και υποστηρικτική με κατάλληλη φυσικοθεραπεία για ενδυνάμωση μυών
και αποφυγή συσπάσεων, καθώς και ορθοπεδική φροντίδα και επεμβάσεις για διόρθωση
βλαβών. Η θεραπεία ποικίλει και περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία,
τους κηδεμόνες υποστήριξης, το χειρουργείο, και ακόμη και τον βελονισμό.

Μυοπάθεια και φυσικοθεραπεία
Η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη σε κάθε νευρολογική πάθηση, βοηθώντας τον ασθενή
να επιστρέψει στις λειτουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που εκτελούσε πριν
νοσήσει. Συμβάλει στην πρόληψη και θεραπεία των αναπνευστικών διαταραχών και οδηγεί
σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με μυοπάθεια και των οικογενειών τους.

Ποιοι είναι οι στόχοι της φυσικοθεραπείας στη μυοπάθεια;
– Διατήρηση τροχιάς των αρθρώσεων και της δύναμης των μυών
– Πρόληψη συμφύσεων, παραμορφώσεων και συγκαψεών.
– Διατήρηση μιας όσο το δυνατόν καλύτερης στάση του σώματος
– Βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας ώστε να διατηρηθούν οι πνεύμονες
καθαροί
– Εκπαίδευση ισορροπίας
– Εκπαίδευση βάδισης
– Διατήρηση όσο το δυνατόν φυσιολογική ποιότητας ζωής
– Συμβουλές στους φροντιστές υγείας ώστε να εφαρμόζονται οι κατάλληλες
– και σωστές τεχνικές (όπως τοποθέτηση του ασθενή στο αμαξίδιο, στο κρεβάτι, στην
καρέκλα, κ.α)

Η μυοπάθεια είναι μια σπάνια νευρολογική πάθηση, η οποία δεν έχει μια συγκεκριμένη
θεραπεία, άλλα μέσω της φυσικοθεραπείας μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να μειωθεί η
ταχύτητα εξέλιξής της. Η θεραπευτική άσκηση περιλαμβάνει άεροβια άσκηση, ασκήσεις
ενδυνάμωσης και ελαστικότητας.
Κατά την εξέλιξη της νόσου, επηρεάζονται και οι μύες της αναπνοής με αποτέλεσμα οι
ασθενείς να αποκτούν και άλλες δυσκολίες όπως δυσκολία παραγωγής βήχας, ενώ υπάρχει
και αυξημένος κίνδυνος για μολύνσεις των πνευμόνων. Πολλοί ασθενείς σε επόμενο στάδιο
επιδείνωσης εμφανίζουν δυσκολία στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Έτσι
κρίνεται επιβεβλημένη μία αποτελεσματική αναπνευστική φυσικοθεραπεία η οποία θα
εξατομικευτεί ανάλογα με την ηλικία, την υποκειμενική νόσο και την κλινική κατάσταση του
ασθενούς.
Τέλος η φυσικοθεραπεία συμβάλει στην ψυχολογία του ασθενή, δίνοντάς του
περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου.
Στη physionow διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση και θεραπεία των
μυοπαθειών. Εμείς εφαρμόζουμε τις καταλληλότερες τεχνικές φυσικοθεραπείας σε
συνδυασμό με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, παρεμβαίνοντας άμεσα και αποτελεσματικά.
Εσείς εξασφαλίζετε κλινική θεραπεία υψηλών προδιαγραφών, στο σπίτι σας.

Σαμαράς Μιχάλης
Φυσικοθεραπευτής

Κλείστε ραντεβού ή εκδηλώστε ενδιαφέρον για επικοινωνία