Διαθερμία

Πρόκειται για λάμπες που αυξάνουν τη θερμοκρασία στο βάθος των ιστών του σώματος και προκαλούν χαλάρωση στους μύες.

Επιτυγχάνεται η γρήγορη :

  • επούλωση των τραυμάτων
  • ελάττωση του πόνου
  • απορρόφηση των οιδημάτων και αιματωμάτων
  • πώρωση των τραυμάτων
  • ενεργοποίηση της περιφερειακής κυκλοφορίας

Κλείστε ραντεβού ή εκδηλώστε ενδιαφέρον για επικοινωνία