Παθήσεις

Συχνά προβλήματα και παθήσεις που αντιμετωπίζονται με φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία δρα με φυσικό τρόπο σε μια σειρά από παθήσεις, όπως είναι οι μυοσκελετικές, οι νευρολογικές, οι αναπνευστικές και οι ρευματολογικές παθήσεις.
Με ειδικές τεχνικές και σύγχρονο εξοπλισμό, συμβάλει στην εξάλειψη του πόνου, στη βελτίωση της μυοσκελετικής λειτουργίας και στην επαναφορά του σώματος στην αρχική του κατάσταση.

Κλείστε ραντεβού ή εκδηλώστε ενδιαφέρον για επικοινωνία