Ημιπληγίες

Ημιπληγία είναι η σπαστική παράλυση της μιας πλευράς του σώματος. Συνήθως, οφείλεται σε βλάβη των φλοιονωτιαίων οδών του νευρικού συστήματος. Οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο εξαιτίας αιμορραγίας, θρόμβωσης, ισχαιμίας ή εμβολής. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις η αιτιολογία μπορεί να είναι ύπαρξη όγκου στον εγκέφαλο.

Συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα της ημιπληγίας είναι:

  • Αδυναμία κίνησης των άκρων στη μία πλευρά του σώματος
  • Αδυναμία κίνησης των μυών στην ίδια πλευρά
  • Αδυναμία αίσθησης των ερεθισμάτων που παρουσιάζονται στο προσβεβλημένο ημιμόριο του σώματος
  • Πλήρης παράλυση στους εγγύς μύες (ώμου, ισχίου κ.λπ)

Αποκατάσταση

Η αποκατάσταση σε έναν ασθενή που πάσχει από ημιπληγία γίνεται με φυσικοθεραπεία. Στα σημεία που δεν έχουν υποστεί βλάβη χρησιμοποιούνται ενεργητικές κινήσεις, ενώ, στα σημεία που έχουν υποστεί βλάβη χρησιμοποιούνται παθητικές κινήσεις.
Ο φυσικοθεραπευτής θα μάθει στον ασθενή πώς να χρησιμοποιεί σωστά τα άκρα που δεν έχουν υποστεί βλάβη προκειμένου να κινείται με ασφάλεια και να διατηρήσει την κινητικότητα των αρθρώσεων. Στόχος είναι η διόρθωση των νευρομυϊκών λειτουργιών του ασθενούς.
Η αποκατάσταση χωρίζεται συνήθως σε 2 στάδια, στο αρχικό στάδιο και το στάδιο της σχετικής ανάρρωσης. Για κάθε ασθενή ακολουθείται εξατομικευμένο πρόγραμμα μετά από ενδελεχή φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση.

Σαμαράς Μιχάλης
Φυσικοθεραπευτής

Κλείστε ραντεβού ή εκδηλώστε ενδιαφέρον για επικοινωνία