Αρθροπλαστική Ώμου

Όταν αναφερόμαστε σε αρθροπλαστική ώμου εννοούμε τη χειρουργική αντικατάσταση της άρθρωσης του ώμου με τεχνητή μεταλλική, πλαστική ή κεραμική άρθρωση. Ο λόγος για τον οποίο καταφεύγουμε στην αρθροπλαστική ώμου είναι διότι ο ώμος έχει υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω αρθρίτιδας ή τραυματισμού.

Κατά την επέμβαση, αφαιρείται το ένα (ημιαρθροπλαστική) ή και τα δύο άκρα των κατεστραμμένων οστών και στη θέση του τοποθετούνται τεχνητά, τα οποία διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και μπορούν να προσαρμοστούν στη σωστή θέση ώστε να ταιριάζουν ακριβώς με το βραχιόνιο οστό. Η επέμβαση έχει ως στόχο την εξαφάνιση του πόνου και την επαναφορά της φυσιολογικής κίνησης του ώμου.

Αποκατάσταση μετά την Επέμβαση

Κατά την έξοδο από το χειρουργείο ενδεχομένως να χρειαστεί ο ασθενής να φορέσει επίδεσμο ανάρτησης, τον οποίο θα συνεχίσει να φοράει σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού και του φυσικοθεραπευτή του. Η καλή συνεργασία γιατρού και φυσικοθεραπευτή είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή και ταχεία αποκατάσταση της λειτουργικότητας του νέου ώμου. Ο φυσικοθεραπευτής θα πρέπει να ενημερωθεί για τις τεχνικές που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο, τις μυοπεριτονιακές δομές που δοκιμάστηκαν, την κατάσταση των αρθρικών και περιαρθρικών στοιχείων, καθώς και για τυχόν επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν. Αφού έχει όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορέσει να καταρτίσει το ενδεδειγμένο πρόγραμμα ασκήσεων και αποκατάστασης.

Κρίσιμης σημασίας για την αποκατάσταση του ώμου μετά από αρθροπλαστική είναι η άμεση έναρξη των συνεδριών φυσικοθεραπείας προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν δημιουργία ινώσεων στην άρθρωση εξαιτίας της ακινητοποίησης.

Το πρόγραμμα των ασκήσεων μπορεί να περιλαμβάνει:

  • συντονισμένες ασκήσεις μη χειρουργημένου ώμου
  • ενεργητική κινητοποίηση μη χειρουργημένου μέλους
  • παθητική ανύψωση του άκρου με τη βοήθεια του μη χειρουργημένου μέλους
  • παθητική έξω στροφή από ύπτια θέση με τον αγκώνα σε 90 μοίρες
  • εκκρεμοειδείς κινήσεις προοδευτικά αυξανόμενης τροχιάς από όρθια θέση

Στόχος του προγράμματος των φυσικοθεραπευτικών ασκήσεων είναι η σταδιακή ενδυνάμωση των μυών και η λειτουργικότητα της άρθρωσης. Στη Physionow, έχοντας αντιμετωπίσει πληθώρα παρόμοιων περιστατικών, διαθέτουμε την πείρα, την τεχνογνωσία, τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και ένα δίκτυο καταξιωμένων εξειδικευμένων συνεργατών, ώστε να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Σαμαράς Μιχάλης
Φυσικοθεραπευτής

Κλείστε ραντεβού ή εκδηλώστε ενδιαφέρον για επικοινωνία